CNC rovinné brusky na plochy, profily a lineární vedení.

CNC rovinné brusky na plocho a NC brusky pro rovinné broušení FAVRETTO stojí na léty osvědčených výrobních principech. Máme četné reference u předních českých a slovenských výrobců obráběcích strojů, forem, nebo komponentů motorů. Ve spolupráci se společností FAVRETTO zajišťujeme servis a dodávky náhradních dílů brusek na plocho.

CNC rovinné brusky

Charakteristiky CNC brusek Favretto

Mazání vodících ploch stolu netlakové prostřednictvím soustavy vícenásobných kanálků s rolnami pro co nejlepší distribuci oleje i při minimálním rozjezdu. Kromě jednoduchosti řešení a tím vysoké bezúdržbové spolehlivosti má tento systém oproti tlakovému mazání podstatný vliv na přesnost stroje, neboť vlivem zahřátí oleje a tím změnou jeho objemu a viskozity nedochází k nadzvedání stolu. Stůl pracuje naprosto plynule a bez trhání i při minimálním rozjezdu.

Slícování vodících ploch základny a stolu je dosaženo přesným zaškrabáním s použitím obložení z antifríkčního materiálu. Ruční zaškrabání (cca 150 prac. hodin) je provedeno na všech vodících plochách stroje následně po smontování jeho struktury za účelem odstranění deformací jednotlivých částí, což umožňuje dlouhodobě dodržet vysokou přesnost stroje.

Lineární posuv stolu je zajištěn zdvojenými hydraulickými válci kompletně odizolovanými tepelně izolujícím materiálem. Automatická inverze pohybu stolu a velikost jeho rozjezdu jsou programovatelné z ovládacího panelu stroje. Rychlost pohybu stolu je programovatelná z řídícího systému a lze ji regulovat potenciometrem. Funkce ruční obsluhy je zajištěna tlačítkem JOG.

Stojan se svislými vodícími plochami s antifrikčním obložením pro pojezd suportu příčníku. Vymezení vůle je umožněno kónickými lištami. Svislé vedení je provedeno třemi vodícími plochami, které umožňují perfektní vymezení vůle při zachování optimálního koeficientu tření díky poměru 1 : 5 mezi jejich šířkou a výškou. Toto řešení má vliv na dlouhodobé zachování přesnosti a minimalizaci opotřebení vodících ploch. Kromě vysokého vertikálního zdvihu vřeteníku umožňuje rovněž zcela vyloučit jakoukoliv kompenzaci váhy skupiny vřeteníku (ať protizávažím nebo hydropneumatickým akumulátorem).

Příčník upevněný na svislém suportu má vedení pro příčný posuv vřeteníku. Tím, že je tato skupina tvořena ze dvou smontovaných dílů, je umožněno v jakémkoliv momentě, bez nákladné demontáže stroje, kromě vymezení vůlí i korigovat celkovou geometrii stroje, k jejímuž porušení může dojít např. při chybném najetí (nárazu) na obrobek atd.

Skupina vřeteníku příčně přestavitelná po vedení příčníku s antifrikčním obložením. Vymezení vůle vedení prostřednictvím kónických lišt. Motor pohonu brusného kotouče upevněný přímo na vřeteníku. Samochlazení el. ventilátorem. Vřeteno unášející brusný kotouč je namontováno do vyměnitelné patrony s kuličkovými ložisky vysoké přesnosti, která jsou výběrová a předpjatá. Tím, že není použito jakékoliv kompenzace váhy této skupiny při broušení, spočívá brusný kotouč plnou vahou této skupiny na obrobku, což umožňuje vysoký odběr třísky a vylučuje jakoukoliv vibraci brusného kotouče.

Osy vertikální a příčná s kuličkovými šrouby jsou poháněny střídavými bezkartáčkovými motory SIEMENS a jsou řízené v prostorové smyčce za pomoci tachodynam a rotačních snímačů. Odměřování s indikací polohy na ovládacím panelu stroje.

Rovinné brusky jednostojanové

Rovinné brusky jednostojanové s horizontálním vřeteníkem
Rovinné brusky jednostojanové s otočným stolem
Brousicí stroj jednostojanový s otočným stolem

Rovinné brusky portálové

Rovinné brusky portálové s univerzálním vřeteníkem
Rovinné brusky portálové s horizontálním vřeteníkem
Brousicí stroj portálový s horizontálním vřeteníkem

Rovinné brusky portálové na vodící plochy

Rovinné brusky portálové s horizontálním vřeteníkem a pohyblivým příčníkem
Brousicí stroj portálový s horizontálním vřeteníkem a pohyblivým příčníkem

Největší bruska FAVRETTO TU/P se vyrábí v závodu TENOVA v Castellanze a používá se k přesnému broušení a dokončování jejich velkých obráběcích strojů.
Velmi dlouhá tradice a odbornost vyvinutá společností Tenova v oblasti dodávek velkých brusek s mikrometrickou přesností je také aplikována na nové brousicí stroje TU/P FAVRETTO s pohyblivým příčníkem.

Rovinné brusky portálové s otočným stolem

Rovinné brusky portálové s otočným stolem
Brousicí stroj portálový s otočným stolem

Hydrostatická technologie FAVRETTO by POMINI aplikovaná na otočný stůl umožňuje brousit obrobky až do průměru 6000 mm nebo více, pokud to aplikace vyžaduje.
Kromě toho lze výrazně zvýšit produktivitu strojů TRD a TR-CN integrováním do stejného stroje také soustružnické a frézovací hlavy s automatickými nástroji pro výměnu nástrojů, přizpůsobenou pro jakýkoli projekt.

Rovinné brusky na lineární vedení

Rovinné brusky na lineární vedení
Brousicí stroj na lineární vedení

Brusky FAVRETTO od POMINI řady GGD jsou navrženy, aby poskytovaly nejvyšší produktivitu a nejpřísnější tolerance výrobcům lineárních vedení.