Nástrojové hlavy pro CNC soustruhy, naklápěcí hlavy pro soustružnicko-frézovací centra.

Díky modulárnímu systému je možné integrovat do jediného stroje operace soustružení a operace s rotujícími nástroji, jako je frézování, vrtání a závitování. Pohon nástrojů je zajištěn čepovou spojkou podle DIN 1809 nebo drážkovou spojkou podle DIN 5480/5482.

nástrojové hlavy

Nástrojové hlavy elektromechanické

Nástrojové hlavy se servomotorem

Nástrojové hlavy s přímým pohonem

Nástrojové hlavy elektromechanické bez pohonu nebo s pohonem nástrojů. Díky modulárnímu systému je tak možné integrovat do jediného stroje operace soustružení a operace s rotujícími nástroji, jako je frézování, vrtání a závitování. Revolverové hlavy s pohonem nástrojů s čepovou spojkou podle DIN 1809.

Nástrojové hlavy se servomotorem pro indexaci jsou vhodné pro pokročilá soustružnická centra. Revolverové hlavy s pohonem nástrojů s čepovou spojkou podle DIN 1809 nebo drážkovou spojkou podle DIN 5480/5482. Je tak možné integrovat do jediného stroje operace soustružení a operace s rotujícími nástroji, jako je frézování, vrtání a závitování.

Nástrojové hlavy s přímým pohonem DM představují originální projekt díky použití vyhrazeného přímého pohonu a aktualizovaného hydraulického upínacího systému. Tyto revolverové hlavy umožňují vysoké zatížení s tlakem 35 barů. Technologie Direct Drive a štíhlá mechanická konstrukce umožňují spojit vysoký výkon a zvýšenou provozní spolehlivost. Revolverové hlavy se dodávají s pohonem nástrojů s čepovou spojkou podle DIN 1809 nebo drážkovou spojkou podle DIN 5480/5482.

Nástrojové hlavy se svislou osou

Nástrojové hlavy s osou Y

Naklápěcí hlavy v ose B

Nástrojové hlavy se svislou osou (nožové hlavy) jsou určeny pro vertikální soustruhy a soustružnické automaty. Tyto nožové hlavy jsou koncipovány pro těžké soustružení. Mají vysokou tuhost a zatížitelnost díky velkému průměru spojky.

Nástrojové hlavy s osou Y pro soustružnicko-frézovací operace mohou nést jak revolverové hlavy s jediným servomotorem (SM-BR, SM-BA), tak revolverové hlavy s přímým pohonem (DM-TR, DM-DT).

Naklápěcí hlavy v ose B začleňují do multifunkčních soustružnických strojů mnoho operací zahrnujících použití pevných a rotačních nástrojů. Poslední generace byla vyvinuta pro použití s přímými pohony, čímž vylučuje běžné problémy mechanického převodu jako zpětný náraz, hluk, zahřívání a poškození ozubených kol při kolizi.

Výzkum a vývoj

Činnost technického oddělení je zaměřena na tvorbu high-tech produktů a zcela orientována na potřeby zákazníka.
Tým kvalifikovaných konstruktérů neustále rozvíjí firemní know-how. Všechny nové produkty podléhají důkladným dlouhodobým testům v laboratoři.

Výroba a kvalita

Všechny hlavní komponenty produktů jsou vyráběny přímo ve výrobním závodu Duplomatic Automation. Systém kvality má pod kontrolou každou fázi výrobního procesu. Výstupní přejímka je prováděna na 100% výrobků podle přesných a definovaných postupů vydáním osvědčení o zkoušce.