Multifunkční CNC obráběcí centra pro formy, energo a letectví.

CNC obráběcí centra C.B. FERRARI nabízejí širokou paletu víceosých konfigurací. Díky nim lze naplno využít velký pracovní prostor. Pětiosé frézovací stroje mohou být vybaveny naklápěcí hlavou a otočným stolem pro soustružení obrobku. Volitelná 6. osa nabízí např. možnost vystředění tyče přímo na stroji. Vzdálenost mezi děličkami je nastavitelná a využije se např. u obrábění turbínových lopatek (impeller) a lopatkových disků (blisk). Velkou předností je i vlastní CAM software. Frézovací stroje i multifunkční soustružnicko-frézovací stroje jsou navženy pro automatickou výměnu dílců.

multifunkční obráběcí centra

Charakteristiky elektrovřeten

Pro všechny konfigurace je k dispozici široká škála elektrovřeten vlastní produkce, která jsou schopna splnit požadavky nejmodernějších technologií obrábění na rychlost, krouticí moment a výkon. C.B. Ferrari nezávisle konstruuje a vyrábí všechna elektrovřetena s těmito vlastnostmi: Keramická kuličková ložiska, integrovaný synchronní motor, provoz řízený teplotou, chlazení kapalinou, automatická kompenzace tepelné roztažnosti podél osy nástroje. Zákazníkům to přináší značné výhody, zejm.:

 • Náhradní vřetena jsou vždy k dispozici
 • Snadná výměna s minimální dobou zásahu
 • Nízké náklady na opravu
 • Snížené prostoje

A236: Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centra pro turbínové lopatky, rotory, lopatkové disky, tělesa nástrojů, vačky nebo protézy

 • Všestrannost a flexibilita
 • Možnost soustružení
 • Kompaktní zástavba se svislým stolem
 • Otočné osy s přímým pohonem
 • Vysoká dynamika
 • Podpora automatizace

Ve stále digitálnějším a vysoce propojeném průmyslovém světě hrají obráběcí stroje zásadní roli v integrovaném řízení výroby. Aby C.B. Ferrari reagovala na tyto trendy, rozhodla se vytvořit novou generaci strojů řady A navržením inovativního modelu A236. Jedná se o multifunkční obráběcí centrum (frézování a soustružení) s vysokou přesností a produktivitou, které je možné integrovat do automatických výrobních linek, a to jak z hlediska vstupních a výstupních materiálů, tak i informací, které si je schopen vyměňovat s vnějším světem.

Obráběcí centrum bylo navrženo pro práci s malými a středními lopatkami turbín, vyrobenými z materiálů jako je ocel, titan a super slitiny. Může také obrábět lopatkové disky (blisk), rotory, díly pro zdravotnický sektor, hodinářství, vačky, speciální tělesa nástrojů a jakýkoli jiný typ složitých součástí.

Připraveno pro Průmysl 4.0 prostřednictvím:

 • Propojení s IT systémy uživatele
 • Prediktivní údržba
 • Digitální dvojče (se Sinumerik ONE)
 • Servis na dálku
Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centra

 

 

Série A: Frézovací obráběcí centra pro obrábění lopatek turbíny, nástrojů a vaček.

 • Kompaktní zástavba se svislým stolem
 • Rám ze stabilizované litiny
 • Elektrovřetena s kuželovým nosem
 • Sklopně-otočné stoly (děličky) s přímým pohonem
 • Všestrannost a flexibilita
 • Automatická výměna palet

Řada A zahrnuje kompletní řadu vysokorychlostních vertikálních obráběcích center s pohyblivým stojanem, se třemi lineárními osami pohybu na nástroji, zvláště vhodné pro přesné obrábění turbínových lopatek a velmi složitých částí pro letecký průmysl a přesnou mechaniku.

Všechny stroje řady A mohou být vybaveny naklápěcí hlavou a širokou škálou jedno nebo dvouosých děliček, v uspořádání s jednou nebo dvěmi synchronizovanými děličkami s nastavitelnou relativní vzdáleností, což z této řady obráběcích center činí nesporného lídra na trhu pro flexibilitu a univerzálnost ve své kategorii.

Specifická konfigurace pro obrábění lopatek turbíny má naklápěcí hlavu a dvě synchronizované děličky s technologií Direct-Drive, poháněné přímými motory nejnovější generace. Volitelná šestá osa nabízí možnost vystředění tyče přímo na stroji. Vzdálenost mezi dvěma děličkami je nastavitelná a umožňuje opracování lopatek různé délky a typu. Pro všechny konfigurace je k dispozici široká škála elektrovřeten, která jsou schopna splnit požadavky nejmodernějších technologií obrábění na rychlost, krouticí moment a výkon.

frézovací obráběcí centra řady a

 

 

Série B166: Frézovací obráběcí centra pro elektrody, vložky do forem a obrábění malých forem.

 • Kompaktní zástavba s vodorovným stolem
 • Vysoká přesnost
 • Elektrovřetena s kuželovým nosem

Řada B zahrnuje kompletní řadu vysokorychlostních vertikálních obráběcích center s pohyblivým stojanem, se třemi lineárními osami pohybu na nástroji, zvláště vhodnými pro přesné obrábění technických částí, elektrod, hmoždinek a forem.

Modely řady B mohou být vybaveny dalšími rotačními osami podle jejich charakteristik. Pro všechny konfigurace a podle charakteristik různých modelů je k dispozici široká škála elektrovřeten, která jsou schopna splnit požadavky nejmodernějších technologií zpracování na rychlost, krouticí moment a výkon.

 

 

Série GT: Frézovací obráběcí centra pro obrábění forem, matric a dílů přesného strojírenství.

 • Kompaktní zástavbové rozměry
 • Vysoká zatížitelnost os
 • Rám ze stabilizované oceli

Nová řada GT zahrnuje řadu vysokorychlostních vertikálních obráběcích center s pohyblivým stojanem, se třemi lineárními osami pohybu na nástroji, zvláště vhodnými pro sektor forem a procesů, které vyžadují vysoký stupeň povrchové úpravy. Aktuální řada se skládá ze 3 modelů, GT1200, GT2000 a GT3000, které se od sebe liší podélným zdvihem.

Všechny modely řady GT mohou být vybaveny otočným stolem s naklápěcí hlavou a držákem obrobků pro dosažení konfigurace 4 nebo 5 os. Pro tyto konfigurace je k dispozici široká škála elektrovřeten, která jsou schopna uspokojit požadavky nejmodernějších technologií obrábění na rychlost, krouticí moment a výkon. Obsáhlé zdvihy stroje jej řadí na špičku své kategorie a umožňují mu obrábění jak svislou, tak vodorovnou osou nástroje, což umožňuje obrábění 5 ploch s jediným upnutím kusu.

frézovací obráběcí centrum série gt

 

 

Série D: Portálová frézovací obráběcí centra

 • Rám ze stabilizované litiny
 • Vysoká zatížitelnost 5 os
 • Elektrovřetena s vysokou rychlostí a krouticím momentem
 • Automatická výměna palet

Řada D zahrnuje kompletní řadu vysokorychlostních svislých obráběcích center s pevným portálem, se dvěma lineárními osami pohybu na nástroji a jedním na stole obrobků, zvláště vhodným pro přesné obrábění středně velkých dílů.

Všechny modely řady D mohou být vybaveny naklápěcí hlavou a stolem pro soustružení obrobku, aby se dosáhlo konfigurace 4 nebo 5 os. Pro tyto konfigurace je k dispozici široká škála elektrovřeten, která jsou schopna uspokojit požadavky nejmodernějších technologií obrábění na rychlost, krouticí moment a výkon.

U modelů D422 a D432 lze 5-osou konfiguraci dosáhnout také instalací kontinuální obousměrné naklápěcí hlavy se dvěma osami přímého pohonu. Rozsáhlé zdvihy stroje umožňují provádět obrábění jak svislou, tak vodorovnou osou nástroje, což umožňuje obrábění 5 čel na jediné upnutí kusu. V konfiguraci s obousměrně naklápěcí hlavou je tato možnost rozšířena také na podlouhlé obrobky.

portálová frézovací obráběcí centra řady d

 

 

Série N: Frézovací obráběcí centra pro turbínové lopatky velkých rozměrů

 • Rám ze stabilizované litiny
 • Elektrovřetena s kuželovým nosem
 • Sklopně otočné stoly (děličky) s přímým pohonem
 • Nastavitelná vzdálenost mezi děličkami
 • Podélná osa X pod úhlem pro snadný odpad třísky

Řada N zahrnuje kompletní řadu 5-osých vysokorychlostních vertikálních obráběcích center speciálně navržených pro přesné obrábění lopatek turbín pro letecký průmysl a pro nízkotlaké fáze parních turbín pro energetiku až do maximální délky 90 palců.

N530 patří mezi největší na světě ve svém odvětví. Zvláštní konstrukční uspořádání, které kombinuje vysokou tuhost a sníženou přenášenou hmotnost, umožňuje sérii N dosáhnout extrémně vysokých dynamických výkonů během 5osého obrábění při vysoké rychlosti složitých profilů křídel, aniž by byla ohrožena jejich přesnost. Všechny stroje jsou vybaveny naklápěcí hlavou a dvěma velkorysými synchronizovanými děličkami s technologií Direct-Drive, poháněnou přímými motory nejnovější generace přímo pod obrobkem.

Vzdálenost mezi dvěma děličkami je nastavitelná a umožňuje zpracování lopatek různé délky a typu. Na N530 je možné nainstalovat volitelně lunetu, aby se zvýšila efektivita obrábění lopatek během nejkritičtějších fází, zejména během hrubování. Pro všechny konfigurace je k dispozici široká škála výkonných elektrovřeten, která mohou uspokojit potřeby hrubování a dokončování typické pro danou aplikaci.

frézovací obráběcí centra řady n

 

 

Série ML45: Obráběcí centra pro 5osé obrábění elektrod, přesné strojírenství, turbíny a lopatkové disky malých rozměrů

 • Lineární a přímé motory
 • Elektrovřetena s kuželovým nosem
 • Automatická výměna palet

ML45 je pětiosé vertikální obráběcí centrum plně vybavené technologií přímého pohonu, s pevným portálem s dvěma lineárními osami pohybu na nástroji a jednou na stole obrobku, která byla navržena pro obrábění ve vysoké kvalitě a přesnosti. Stroj je vybaven pevnou hlavou a dvouosým otočným naklápěcím stolem. Díky lineárním a přímým motorům dosahuje ML45 pozoruhodných dynamických výkonů a současně dosahuje dokonalé povrchové úpravy.

Díky své speciální konstrukci se šikmými dveřmi je obsluha schopna přistoupit do bezprostřední blízkosti pracovního prostoru a vstupovat do něj velmi snadno. Stroj je určen k připojení k automatickým zakládacím/vykládacím systémům prostřednictvím bočních dveří.

frézovací obráběcí centra řady ml

 

 

Série MC: Frézovací obráběcí centra

 • Lineární a přímé motory
 • Elektrovřetena s kuželovým nosem
 • Automatická výměna palet

Řada MC zahrnuje dva pětiosé stroje plně vybavené technologií přímého pohonu: vertikální s poloportálovou strukturou (MCL85) a horizontální s rámem v rámové struktuře (MCO85). Oba mají dvě lineární osy pohybu na nástroji a jednu na stole držáku obrobků a jsou zvláště vhodné pro přesné obrábění forem a složitých součástí v nejrůznějších sektorech. Stroje jsou vybaveny pevnou hlavou a dvouosým otočným naklápěcím stolem. Naklápěcí osa se pohybuje dvěma synchronizovanými přímými motory uspořádanými symetricky vzhledem k hmotnosti, která má být přemísťována.

Díky lineárním a přímým motorům dosahuje řada MC pozoruhodných dynamických výkonů a dokonalých povrchových úprav. Díky své konstrukci s dvojitými dveřmi je stroj navržen pro připojení k automatickým systémům zakládání/vykládání obrobků. Pro všechny konfigurace je k dispozici široká škála elektrovřeten, která jsou schopna uspokojit požadavky nejmodernějších technologií obrábění na rychlost, krouticí moment a výkon.

frézovací obráběcí centra řady mc

Série S: Frézovací obráběcí centra

 • Rám ze stabilizované litiny
 • Elektrovřetena s kuželovým nosem
 • Flexibilní obrábění na jediné upnutí
 • Snadný přístup a zakládání obrobků

Série S zahrnuje dva vysokorychlostní vertikální stroje se dvěma lineárními osami pohybu na nástroji a jedním na stole. Oba modely se liší v různé délce podélné osy. Díky přesnosti, tuhosti a dynamice pracovních pohybů je řada S obzvláště vhodná pro procesy, které vyžadují hrubovací a dokončovací operace na složitých částech, jako jsou formy, raznice a kotvy.

Všechny modely řady S se rodí s naklápěcí hlavou, kterou lze doplnit otočnými stoly nebo děličkami. Pro všechny konfigurace je k dispozici široká škála elektrovřeten, která jsou schopna uspokojit požadavky nejmodernějších technologií obrábění na rychlost, krouticí moment a výkon.

frézovací obráběcí centra řady s

M110: Frézovací obráběcí centra

 • Kompaktní zástavbové rozměry
 • Elektrovřetena s kuželovým nosem

M110 je vertikální poloportálový stroj se dvěma lineárními osami pohybu na nástroji a jednou na stole, zvláště vhodný pro přesné obrábění složitých malých dílů. M110 je obráběcí centrum se 3 lineárními osami. Pro všechny konfigurace a podle charakteristik různých modelů je k dispozici široká škála elektrických vřeten, která jsou schopna splnit požadavky nejmodernějších technologií zpracování na rychlost, krouticí moment a výkon.

frézovací obráběcí centra řady m110