Díky CAM software (Computer-Aided Machining) z dílny C.B. Ferrari lze dodat komplexní řešení pro frézovací nebo laserové operace na klíč. Mezi software z vlastní produkce patří sofistikovaný CAM především pro obrábění 5-osých povrchů, jako jsou lopatky turbíny. Softwarové nástroje se zaměřují na optimalizaci procesu, kontrolu a simulaci 5-osých drah nástroje generovaných CAM. Vedle nástrojů pro frézování existuje CALM (Computer Aided Laser Manufacturing) jako sofistikovaný CAM systém určený pro laserové gravírování, nebo dedikovaný software CAM určený pro řezání laserem, laserové svařování a vrtání.

CAM software pro frézování turbínových lopatek

TS85: CAM software pro frézování turbínových lopatek

 • Automatický hrubovací cyklus
 • Obrábění kořene turbínové lopatky poloměrem nástroje
 • Optimalizace průchodu nástroje pro “superdokončení”
 • Obrábění IBRS (Integrally Bladed Disks)

TS85 je sofistikovaná CAM vyvinutá hlavně pro obrábění 5-osých povrchů. Software, používaný hlavně při zpracování lopatek turbíny, se skládá ze dvou základních částí:

 • geometrická databáze pro správu matematických objektů, ať už jsou vytvářeny lokálně nebo importovány prostřednictvím nejpopulárnějších formátů (IGES, STEP);
 • databáze obráběcích strategií, která představuje hlavní jádro systému, ze kterého jsou generovány všechny obráběcí programy.

Opracování lopatky se provádí několika kroky, včetně hrubování, polodokončování i dokončování proudnicového tvaru lopatky, použitelných jak na hrotu, tak na kořeni lopatky. Byly implementovány další funkce pro zpracování hrotů lopatek a „Mid-Spans“. TS85, nabízející kompletní řadu obráběcích strategií, umožňuje našim zákazníkům vyrábět všechny složité části lopatky turbíny efektivně a s nízkými náklady. Tento CAM software se dodává jako opce pro obráběcí centra.

TS35: CAM software pro 3D frézovací operace

 • Parametrické programování
 • Pokročilé obrábění vaček

TS35 je software CAM, který se narodil jako pokročilá a rozšířená verze APT (Automatically Programmed Tools), vytvořený institutem MIT na žádost Asociace leteckého průmyslu. Inovativní aspekty zavedené TS35 jsou:

 • definice geometrie ve 3D podobě
 • generace 3D křivek s vysokým stupněm kontinuity
 • Generování 3D povrchu

Tyto vlastnosti jsou zásadní pro definování povrchu lopatek turbíny (impeller, blisk), které jsou velmi komplexní a vyžadují přesnou povrchovou úpravu a velmi efektivní zpracování. S TS35 naši zákazníci mohou používat bezkonkurenčního nástroje s pokročilými výrobními řešeními. Tento CAM software se dodává jako opce pro obráběcí centra.

CAM software pro 3D frézovací operace
CAM software pro kontrolu a simulaci frézování

PLO5D: CAM software pro kontrolu a simulaci frézování

 • Simulace trasy nástroje a úběru třísky
 • Porovnání s STL modely
 • Protikolizní kontrola

PLO5D je nástroj pro kontrolu a simulaci 5-osých současných drah nástroje generovaných CAM. Naši zákazníci ji často používají ke kontrole obráběcích programů a souvisejících procesů, aby identifikovali jakoukoli možnou vadu, vyhnuli se chybám a zabránili kolizím. Na rozdíl od hlavního ověřovacího softwaru dostupného na trhu byl PLO5D vyvinut tak, aby vytvořil velmi přesný model bez jakéhokoli předdefinovaného limitu tolerance, což umožňuje detekovat nejmenší nedokonalosti obráběných dílů. Tento CAM software se dodává jako opce pro obráběcí centra.

CALM: CAM software pro laserové gravírování

 • Náhled tras laserového paprsku
 • Automatické postupy pro optimalizaci nastavení laseru
 • Optimalizační algoritmus “obchodního cestujícího” (TSP)
 • Omezení defektů při spojování textury
 • Přizpůsobitelnost

CALM (Computer Aided Laser Manufacturing) je sofistikovaný CAM systém určený pro laserové gravírování. Tento software se používá pro značení, hluboké gravírování a texturování povrchů pro různá odvětví (letecký, automobilový průmysl, přesné komponenty, elektronika, hodinářství a šperky, formy a razníky). Software je plně integrován do laserových systémů C.B. Ferrari a překládá podle metod stanovených uživatelem všechny pokyny, které stroje potřebují k provedení zpracování.

Geometrická data jsou importována ve formátech DXF, STL, OBJ, BMP nebo IGES a uložena do geometrické databáze uvnitř softwaru. Proces gravírování laserem se provádí různými kroky, které zahrnují kontrolu a opravu geometrií, výběr parametrů laseru a výběr optické a mechanické konfigurace stroje. Program obsahuje široký výběr všech typických strategií laserového gravírování. CALM umožňuje našim zákazníkům provádět laserové zpracování nejrychlejším způsobem a za co nejnižší náklady. Tento CAM software se dodává jako opce pro laserové obráběcí stroje.

CAM software pro laserové gravírování
CAM software pro laserové řezání, vrtání a svařování

TS115: CAM software pro laserové řezání, vrtání a svařování

 • Náhled tras laserového paprsku
 • Pokročilé funkce
 • Automatické rozpoznání otvorů
 • Optimalizační algoritmus “obchodního cestujícího” (TSP)
 • Přizpůsobitelnost

TS115 je software CAM určený pro řezání laserem, laserové svařování a vrtání. Tento software se používá pro laserové zpracování povrchů pro různá odvětví (letecký a kosmický průmysl, automobilový průmysl, přesné komponenty, elektronika, hodinářství a šperky). Software je plně integrován do laserových systémů C.B. Ferrari a vytváří podle metod stanovených uživatelem všechny pokyny, které stroje potřebují k provedení zpracování.

Geometrická data jsou importována ve formátech DXF nebo IGES a uložena do geometrické databáze uvnitř softwaru. K dispozici je také formulář pro sazbu textu s písmem a velikostmi, které si může uživatel vybrat. Proces laserového řezání/svařování/vrtání se provádí různými kroky, které zahrnují kontrolu a opravu geometrií, výběr laserových parametrů a výběr optické a mechanické konfigurace stroje. Program obsahuje širokou škálu všech typických strategií laserového řezání/svařování/vrtání. TS115 umožňuje našim zákazníkům provádět laserové zpracování nejefektivnějším způsobem a zároveň snižovat náklady. Tento CAM software se dodává jako opce pro laserové obráběcí stroje.